Kluby przy bibliotece

Salvador Club

Dyskusyjny Klub Filmowy
Spotkania w pracowni regionalnej
Wieczory Płytowe
Organizowane cyklicznie w Podziemiach Bibliotecznych (szczegóły na plakatach)

Koło Miłośników Książek

Do koła może należeć każdy miłośnik książek

Klub Przyjaciół Książki

Zapraszamy do klubu dzieci (dział dziecięcy)

Bractwo Młodych Miłośników Starego Miasta Bystrzyca Kłodzka

Tradycje zrzeszania młodych ludzi zainteresowanych historią, zabytkami i poznaniem ojczyzny mają swe początki w Krakowie, gdzie pod koniec XIX wieku dr Henryk Jordan stworzył oryginalną metodę wychowawczą, łączącą wychowanie fizyczne z wychowaniem dla ojczyzny. W 1968 roku z myślą o młodzieży, która pragnie w systematyczny sposób poszerzać swą wiedzę o Krakowie powstał krąg Miłośników Krakowa. Doświadczenia Miłośników Starego Krakowa były inspiracją do powstania w 1996 roku Bractwa Miłośników Starych Miast. Obecnie w całej Polsce działa 30 Bractw, a główną siedzibą pozostał Kraków.
Bractwo Młodych Miłośników Starego Miasta Bystrzyca Kłodzka działa przy Bibliotece Publicznej od 2000 roku. Spotkania odbywają się co miesiąc i dotyczą historii miasta, jego zabytków i tradycji. Spotkania przygotowywane są przez pracowników merytorycznych Biblioteki lub też przez samą młodzież z wykorzystaniem Pracowni Regionalnej BPMiG. Pracownicy Biblioteki służą również pomocą w przygotowaniu młodzieży do różnych ogólnopolskich konkursów.
Członkowie Bractwa biorą czynny udział w różnych imprezach o charakterze popularno-naukowym, organizują sesje, prelekcje, konkursy i wyjazdy naukowe.
Kontakt: Robert Duma – Opiekun Bractwa

Opublikowano 10.07.2013 15:10