Zbiory biblioteczne

Literatura piękna
Literatura popularnonaukowa – wszystkie dziedziny wiedzy
Czasopisma
Słowniki, leksykony, albumy, encyklopedie
o wszystkich rodzajach zbiorów informują katalogi: alfabetyczny i rzeczowy

Ponadto:
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia:
Dokumenty Życia Społecznego
Materiały o charakterze informacyjnym
Teczki wycinków prasowych
Prasa lokalna, foldery regionalne

MAK+  elektroniczny, zintegrowanym systemem biblioteczny

w trakcie wczytywania danych w bibliotece centralnej i we wszystkich filiach

Opublikowano 10.07.2013 15:09