„Okolica w literę ujęta” – XVIII edycja

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami

z czterech Gmin Masywu Śnieżnika do udziału w XVIII edycji konkursu

literackiego i artystycznego

OKOLICA W LITERĘ UJĘTA

motyw przewodni

700 lat miasta Bystrzyca Kłodzka

W załączeniu regulamin konkursowy.


Regulamin konkursowy:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Bystrzyca Kłodzka

OGŁASZA XVIII EDYCJĘ

KONKURSU LITERACKIEGO I ARTYSTYCZNEGO

Okolica w literę ujęta”

Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej, artystycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zainteresowanie swoją najbliższą okolicą.

Motyw przewodni:

700 lat Miasta Bystrzyca Kłodzka

Uczestnicy: uczniowie Szkół Podstawowych (kl. I-III, IV-VIII)

Gimnazjum, Szkół Ponadgimnazjalnych

4 Gmin Masywu Śnieżnika:

Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie,

Lądek Zdrój, Stronie Śląskie

Poszczególne kategorie literackie, plastyczne,

fotograficzne i filmowe:

 • wiersz

 • opowiadanie

 • opis ciekawego miejsca

 • reportaż, wywiad z interesującą osobą

 • praca plastyczna

 • fotografia

 • film

Dotyczy miejsca zamieszkania, przyrody, historii, najbliższej okolicy.

Forma:

Literacka – A4, wydruk komputerowy, ciekawa oprawa plastyczna i graficzna, prace plastyczne i fotograficzne – dowolna forma, film – dowolna forma do 5 min.
(nośnik – CD/DVD)

Termin składania prac: do 30.04.2019 r.

Uczestnicy składają:

– informacje o sobie
(imię i nazwisko, adres, wiek, szkoła, klasa, opiekun, nr telefonu, email)

– prace literackie w dwóch egzemplarzach

– prace plastyczne – 1 szt.

– prace fotograficzne – dowolna ilość

– film – 1szt.

Kryteria oceny:

 1. Samodzielna twórczość literacka, plastyczna, fotograficzna, filmowa

 2. Umiejętność operowania słowem, obrazem, dźwiękiem

         oraz oryginalność pracy

 1. Poprawność językowa i stylistyczna, plastyczna i artystyczna

 2. Zgodność pracy z wybranym tematem

 3. Konsekwentność wyboru formy wypowiedzi artystycznej

 4. Twórczy charakter pracy

 5. Estetyka pracy

Ogłoszenie wyników konkursu: maj 2019 r.

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora konkursu

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w prasie lokalnej.

Atrakcyjne Nagrody:

w poszczególnych kategoriach wiekowych, literackich, plastycznych, fotograficznych i filmowych

UWAGA:

 • Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi

 • Prace nie mogą być wcześniej publikowane, prezentowane

Prace należy składać na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

57-500 Bystrzyca Kłodzka,

Plac Wolności 16

Kontakt:

tel. 74-8111-447

e-mail: bibbystrzyca@wp.pl

www.biblioteka.bystrzyca.pl

Patronat Medialny:

Wiadomości Bystrzyckie

Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej BRAMA

Tygodnik Powiatowy Euroregio Glacensis

Opublikowano 04.03.2019 20:00