Wycieczka Brno – Jaskinie Morawskiego Krasu- Wiedeń

Czytelnicy z Klubu Aktywnych Seniorów na kolejnej wycieczce
Brno-Jaskinie Morawskiego Krasu- Wiedeń 02-03.09.2011r.

Foto:

1-1

Picture 1 of 2

Opublikowano 11.07.2013 20:51